ตาก-นายอำเภออุ้มผาง รับโล่เกียรติยศ บุคลากร ในการดำเนินงานโครงการ”TO BE NUMBER ONE”ดีเด่น

ตาก-นายอำเภออุ้มผาง รับโล่เกียรติยศ บุคลากร ในการดำเนินงานโครงการ”TO BE NUMBER ONE”ดีเด่น

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวิต สุริยกุล ณ.อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานโครง การประชุมปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่เกียรติยศ บุคลากร ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไทรทอง ร้านอาหารเคียงน้ำ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
            นายวิทยา พลสิลา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดตาก และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ
              ภายใต้การดำเนินงาน 3ยุทธศาสตร์หลักคือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             รายชื่อผู้ได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากร ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 1. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง 2. นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทโอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด 3. นายกฤตนัย เจริญรัตน์ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลแม่ต้าน 4. นางสาวสุภาวดี อินฟู ครู ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 5. นางสุพาภรณ์ สุยะสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!