ประจวบคีรีขันธ์-“เอสเอสไอ”คว้าใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ประจวบคีรีขันธ์-“เอสเอสไอ”คว้าใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                 นายนาวา จันทนสุรคน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จาก ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา (ขวา) รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อรับรองว่าเอสเอสไอ ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยฯ (RDIMS) ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้บริหารงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!