สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยตลาดอินทร์บุรี

สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยตลาดอินทร์บุรี

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี เชิญถุงยังชีพและมอบสิ่ง ของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 21 รายและกล่าวให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย ณ โดมศูนย์บริหารประชาชน ตลาดอินทร์บุรี หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
           โดยมีนางนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภออินทร์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายกเทศบาลตำบลอินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาอำเภออินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน
             ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯกรณีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ จำนนวน 1 ราย เป็นเงิน 10,000 บาพร้อมเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีจำนวน 1 รายเป็นเงิน 3,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 21 ครอบครัวเป็นเงิน 63,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพ่อ ค้าแม่ค้าในตลาด 100 ปี อินทร์บุรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ได้รับความเสียหาย 34 คูหา ราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 21 ครัวเรือน ผู้ประสบภัย 64 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!