ลพบุรี-ปาร์ตี้ผ้าไทยใส่สนุกดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมค่านิยม

ลพบุรี-ปาร์ตี้ผ้าไทยใส่สนุกดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมค่านิยม

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             หอการค้าจังหวัดลพบุรี จัดงาน ” ไทยเท่ ไนท์ คอนเสิร์ต ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยและฉลองครบรอบ 38 ปีหอการค้าจังหวัดลพบุรี ไฮไลท์ การประกวดชุดผ้าไทย ในธีม ” ปาร์ตี้ ผ้าไทย ใส่สนุก ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใส่ผ้าไทยให้เป็น Soft Power ของจังหวัดลพบุรี และการแสดงคอนเสิร์ต ของกลุ่มศิลปิน วงดึกดำบรรพ์ Boy Band ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน”ไทยเท่ ไนท์ คอนเสิร์ต ” by หอการค้าจังหวัดลพบุรี โดยมี นายพงศธร ชัยชนะพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดลพบุรี YEC หอการค้าลพบุรี และ สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม
             รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดลพบุรี ถือเป็น องค์กรของภาคเอกชน ที่เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ร้านค้า ในระดับจังหวัด เพื่อจะเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด และหอการค้าไทยในระดับประเทศต่อไป ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดลพบุรี มีบทบาทสำคัญ ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน ที่ทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจของจังหวัคลพบุรีเป็นอย่างดี เพราะภาคเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
             โดยในปีนี้ หอการค้าจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หลายด้าน อาทิการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลพบุรี กิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เส้นทางละโว้ “หนึ่งเดียวที่ลพบุรี ” โครงการแก้ปัญหาลิง กิจกรรมโรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ลพบุรี โครงการมอบป้ายของดี หอการค้าจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีและนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางด้านสังคมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต การมอบเลี้ยงอาหารโรงเรียนนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน มอบของใช้ให้แก่บ้านพักคนชรา และการสมทบทุนมอบอาหารให้บุดลาการทางการแพทย์ อีกด้วย
            สำหรับการจัดกิจกรรม “ไทยเท่ ไนท์ คอนเสิร์ต ” by หอการค้าจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจัง หวัดลพบุรี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหอการค้ากับสมาชิก ผู้ประกอบการ หน่วยราชการ องค์กรการกุศล บุคคลทั่วไปในจังหวัดลพบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดชุดผ้าไทย ในธีม ” ปาร์ตี้ ผ้าไทย ใส่สนุก ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใส่ผ้าไทยให้เป็น Soft Power ของจังหวัดลพบุรี การแสดงคอนเสริท ของกลุ่มศิลปิน วงดึกดำบรรพ์ Boy Band ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วย แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมย์ ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ตุ่น-พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมา โดย รายได้จากการจัดกิจกรรม นำใช้ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศลด้านต่าง ของหอการค้าจังหวัดลพบุรี ในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!