ตาก-อ.อุ้มผาง เทศบาลตำบลแม่กลอง ตอบโจทย์แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่น

ตาก-อ.อุ้มผาง เทศบาลตำบลแม่กลอง ตอบโจทย์แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่น

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          ชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านและนายกเทศบาลตำบลอุ้มผางดื่มน้ำประปา ดื่มน้ำโชว์ ให้ผู้สื่อข่าวและส่วนราชการดูตอบโจทย์แก้ไขปัญหาโครงการน้ำจากน้ำขุ่นแดง เป็นประปาใสสะอาด
           เทศบาลตำบลอุ้มผาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ น้ำประปา ขุ่นสีแดง ไม่สามารถอุปโภค บริโภคได้ เป็นปัญหาใหญ่ของ ท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ ในพื้นที่ ใกล้ลำน้ำ หรือลำห้วย แม่กลอง ช่วงหน้าฝนหรือฤดูฝน น้ำจะเป็นสีแดง ขุ่นมัว ตลอดทั้งฤดูฝนในปีนี้ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รับงบประ มาณจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประปาผิวดินขนาดใหญ่ งบประมาณ 8,750,000บาท งบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก่ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบอัตโนมัติ กำลังการผลิตน้ำประปา 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่ปาคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
            ธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้าน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการประปาหมู่บ้านของบ้านป่าคา โดยเทศบาลตำบลแม่กลองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนซึ่งบ้านป่าคาได้รับงบประมาณโครงการประปาขนาดใหญ่จากการบอกเล่าของชาวบ้านที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้เมื่อ หลายปีมาแล้ว ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่สะอาด ขุ่นแดง หลังจากใด้รับโครงการสร้างประปาชาวบ้านได้รับน้ำสะอาดใช้มาได้ 2 เดือนจากน้ำขุ่นๆใสสะอาดมาก
              ร.ต.ต.สุเทพ เตชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่ป่าคาหมู่ 3 ต แม่กอง อ อำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ตนเองอยู่บ้านป่าคาหมู่ที่ 3 หลังจากได้ประปา ผิวดินขนาดใหญ่นี้ ชาวบ้านได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคใสสะอาดมาก สามารถดื่มได้ เดิมลำน้ำแม่กลองหรือลำห้วยแม่กลองดังกล่าวน้ำจะขุ่นเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะหน้าฝน หลังจาก การ ก่อสร้างโครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านจากน้ำขุ่นๆใสสะอาดมาก ตอบโจทย์ให้กับชาวบ้าน
             “ประปา”นวัตกรรมใหม่ใช้ทั้ง 2 ระบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้า ประปาระบบอัตโนมัติ โดยช่วงกลางวัน ใช่พลังแสงอาทิตย์ ถ้าวันใดท้อฟ้ามึดสนิทไม่มีแสงอาทิตย์ ใช้ระบบไฟฟ้า เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดทุกขั้นตอน สามารถทำความสะอาดถังกรองได้ด้วยตัวเอง ทิ้งตะกอนด้วยตัวเอง ลดเวลาการดูแลรักษา และยืดอายุการใช้งานของระบบ อีกทั้งยังเป็นระบบผลิตน้ำประปาแบบนวัตกรรมใหม่ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก ออกแบบเฉพาะได้ตามลักษณะพื้นที่ของแต่ละชุมชน โดยระบบสามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาด ได้จากทั้งแหล่งน้ำแบบผิวดิน และน้ำบาดาล อีกทั้งยังได้พัฒนา โดยนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) มาใช้ผลิตน้ำประปา ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!