กาญจนบุรี-คณะศึกษาของ อ.หนองปรือ เดินทางมาศึกษาดูงานของตำบลช่องสะเดา

กาญจนบุรี-คณะศึกษาของ อ.หนองปรือ เดินทางมาศึกษาดูงานของตำบลช่องสะเดา

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต. ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา ) พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรม สู่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกับสู่ธรรมชาติและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
           ซึ่งเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า และยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและฟื้นฟูป่า โดยที่ผ่านมานั้น มีทั้งหน่วยงานของราชการ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา นักศึกษานานาชาติ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
             พร้อมทั้งดูฝายชะลอน้ำ ซึ่งฝายชะลอน้ำเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่า สร้างความอุดมสมบูรณ์ มีประโยชน์มากมายต่อระบบนิเวศ การจัดทำฝาย เป็นการชะลอการไหลของน้ำไว้เป็นระยะๆ สร้างระบบวงจรน้ำให้พื้นป่า รวมถึงช่วยลดความรุนแรงของสายน้ำ ป้องกันหน้าดินให้แข็งแรงและไม่พังทลาย ฝายชะลอน้ำยังสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วยฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบรูณ์ให้ผืนป่าและศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งกล่อง
             ซึ่งแต่เดิมการเริ่มเลี้ยงผึ้งนั้น มีจุดประสงค์เพื่อ เลี้ยงผึ้งป้องกันช้าง ซึ่งเป็นองค์ความรู้แบบธรรมชาติที่ช่วยให้คนกับช้างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ ผึ้งที่เลี้ยงไว้ในกล่องรอบๆบ้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาทำร้ายทรัพย์สินของชาวบ้าน
            นอกจากผึ้งกล่องจะช่วยป้องกันช้างได้แล้วยังมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวง อย่างหนึ่งคือน้ำผึ้งจากโครงการผึ้งกล่องป้องกันช้างป่า ยังสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ จากการเก็บน้ำผึ้งขาย แล้วตัวผึ้งเองก็เป็นตัวชี้วัดความสะอาดบริสุทธิ์ของพื้นที่นั้นๆ ว่าตรงที่มันอาศัยอยู่จะเป็นแหล่งที่ธรรมชาติสะอาดไม่มีมลพิษ ทำให้ผึ้งสามารถอาศัย และหาน้ำหวานมาทำรังได้ ชาวบ้านในชุมชนก็ปลอดภัยจากมลพิษต่างๆเช่นกัน ณ พื้นที่หมู่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!