ชุมพร-ตำบลสองพี่น้อง เตรียมทวงคืนพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านจากนายทุน..!!

ชุมพร-ตำบลสองพี่น้อง เตรียมทวงคืนพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านจากนายทุน..!!

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

             เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 23 ส.ค.66 นายชาญณรงค์ เสนเผือก อดีตกำนันตำบลสองพี่น้อง ประธาน สภาองค์กรชุมชนตำบลสองพี่น้อง พร้อมด้วย นายประยูร เผือกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นางสาวอรุณี สมบูรณ์รัตน์ ปลัด อบต.สองพี่น้อง นายภูษิต จันทร์เย็น ส.อบต.หมู่ที่ 5 จ่าสิบเอก สนธยา ใจสว่าง รองหัวหน้าชุดกองกำลังเทพสตรี 401 ได้เดินทางดูสภาพพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่ 25 ไร่ ได้เคยออกหนังสือ จากกรมที่ดินเมื่อ พ.ศ.2486 โดยสำนักงานที่ดินอำเภอท่าแซะ ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าว ได้ถูกนายทุนเข้าครอบครอง ชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องการให้มีการดำเนินการ เอาที่ดินสาธารณะแปลงดังกล่าวกลับคืน มาใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะของหมู่บ้านตำบล
             นายชาญณรงค์ กล่าวว่า ในอดีตที่ดินบริเวณดังกล่าว เป็นป่าไม้ขนาดใหญ่จำนวนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บางส่วนมีแปลงนาอยู่ในพื้นที่ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ โดยทางราชการได้กันพื้นที่ให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านไว้ 25 ไร่ ต่อมาได้มีนายทุน เข้ามาถือครองปลูกพืชผล ปาล์มน้ำมัน ทับในที่ดินสาธารณะประจำหมู่บ้าน ดังนั้นฝ่ายปกครองจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง และประชาชน จะร่วมกันทวงที่ดินสงวนสาธารณะประจำหมู่บ้านแปลงดังกล่าว ที่มีอยู่จำนวน 25 ไร่ เอากลับมา เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมสำหรับหมู่บ้านและตำบลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!