สุพรรณบุรี-ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

สุพรรณบุรี-ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

          นายบุญญฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดธัญญวารี ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูสุวรรณปริยัตยาทร เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดธัญญวารี ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธี น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ แกนนำชุมชนคนสู้เหล้าตำบลไร่รถ นำกล่าว คำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 2566 พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) และพรมน้ำมนต์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมกิจกรรม
            ส่วนที่อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาคมลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (ตำบลเขาพระ) ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระอธิการ อนุรักษ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดเขาพระ น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายพิกุลทอง สิทธิรัตน์ กำนันตำบลเขาพระ นายศุภโชค ประสพพฤกษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการประชาคมลดปัญหาปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (ตำบลเขาพระ) จำนวนมาก
            นางอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนพร้อมใจกันประกอบพิธีการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี2566 โดยมีนางบุปผา ศรีสุข แกนนำชุมชนคนสู้เหล้าตำบลเขาพระ นำกล่าว ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) และพรมน้ำมนต์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ความรู้) เรื่อง “น้ำเมาตัวการที่ก่อโรค NCOs” บรรยายโดย นายสมพร ภู่สามสาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เรื่อง “พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บรรยายโดย นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ความรู้) เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม บรรยายโดย พระอธิการ อนุรักษ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดเขาพระ จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของตนเองและนำไปจัดทำแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
              ด้านนายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าสำหรับการรณรงค์ป้องกันและการพัฒนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่ม-การขาย) และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค NCDs รวมถึงเรื่องศีลธรรม ในรูปแบบชวน ช่วย เชียร์ เพื่อให้เกิดการ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านอุบัติเหตุที่เกิดจากเมาแล้วขับ ปัญหาด้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เป็นต้น
               การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (ตำบลเขาพระ) ซึ่งคณะผู้จัดงานทุกฝ่าย จะนำความรู้ที่สำคัญ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะได้รับความรู้ เพื่อนำกลับไปใช้ในการทำงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ต้องขอขอบคุณ สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก(สคล.) ภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ดำเนินงานในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!