สุพรรณบุรี-อิ่มบุญทั่วหน้า..ทอดผ้าป่า..”วันสิงห์ชมพู..เพื่อการศึกษา”

สุพรรณบุรี-อิ่มบุญทั่วหน้า..ทอดผ้าป่า..”วันสิงห์ชมพู..เพื่อการศึกษา”

ภาพ-ข่าว:มงคล สว่างศรี/นพดล แก้วเรือง

                 ที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี จัดงานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา”วันสิงห์ชมพู”เพื่อการศึกษาสมทบทุนสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เข้ากิจ กรรมชมรม รป.บ โดยพระสุพรรณวชิราภรณ์ ปุญฺญกาโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต. ผศ.ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ นิสิต และประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
               โดยภายในงานทอดผ้าป่าครั้งนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดแสดงบูทชมรมต่างขึ้นเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งมี ชมรมถ่ายภาพสารสนเทศ ชมรมอีสปอร์ต ชมรมอาหาร ชมรมประวัติศาสตร์ ชมรมดนตรี และชมรมกีฬา เป็นต้น สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีผู้ใจบุญและมีจิตมีจิตศรัท ธาร่วมกันทำบุญ และได้นำอาหารคาวหวานมาออกโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมบุญได้รับประทานอิ่มท้องด้วย ได้ยอดเงินผ้าป่าที่ผู้มีจิตมีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกันมาทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 257,000 บาท ทั้งนี้วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ จะนำเงินไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!