อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

               วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 66 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัยเ จ.อุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ร่วมกิจกรรม ยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ โดยมีตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลบ้านหม้อ เป็นผู้นำกล่าวประมวลจริยธรรม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
               การจัดประชุมประจำเดือนกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 66 โดยนายอำเภอพิชัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ งานนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มีการมอบข้อราชการให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานตามนโยบายของอำเภอ และจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!