เชียงใหม่-พาณิชย์ฯจัดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic

เชียงใหม่-พาณิชย์ฯจัดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าถึงตลาดออนไลน์ พร้อมศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศจีน
             วันนี้ (5 ก.ย. 66) ที่ โรงแรม Chiang Mai Orchid จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (020 CEBC) กิจกรรมที่ ๒ การค้าขายแบบ C2C “Bridging Borders EmpoweringGlobal Commerce” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566 โดยมี นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมในกิจกรรม                            การจัดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross BorderLogistic ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าถึงตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ขยายช่องทางการค้าการลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ มีโอกาสศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศจีน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
                ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการภาคเหนือที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 กิจการ โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดจีน เนื่องจากเป็นตลาด E-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นโอกาสทองสำหรับ SME ไทยที่จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทาง Cross Border e-Commerce (CBEC) ในตลาดที่มีศักยภาพอย่างตลาดจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับวิธีการนำเข้าสินค้า Cross Border E-commerce (ระบบข้อมูล/ระบบการชำระเงิน/ระบบการขนส่งสินค้า) เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดและเครือข่ายผู้ประกอบการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!