ชุมพร-ส่งทหารอาสา ร.25 พัน 1 ร่วมสร้างฝายห้วยหินลับ

ชุมพร-ส่งทหารอาสา ร.25 พัน 1 ร่วมสร้างฝายห้วยหินลับ

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการชุมพร

          วันที่ 5 ก.ย.66 พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สากล วงศ์จิรดิลก หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วย ร.ท.ธีระวิทย์ ภิญโญ รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ ฯ เข้าเยี่ยมทหารจิตอาสา ร.25 พัน.1 มณฑณทหารบกที่ 44 ที่เข้าไปช่วยสร้างฝายชลอน้ำคลองหินลับ หมู่ที่ 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตาม นโยบาย “1 กระทรวง 1 ฝ่าย” โดยใช้ทุนทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และ ระดมวัสดุที่เหลือใช้มาดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ชะลอน้ำในการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยมี นายอนิรุท พลราม หน.ทสปช.จังหวัดชุมพร สมาชิก ทสปช.อ.ท่าแซะ, จนท.จากกรมชลประทาน นายพงษ์ศักดิ์ เมฆหมอก ประธานสภา อบต.สลุย เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน ร่วมดำเนินงาน
          โดยห้วยหินลับแห่งนี้ เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น จะมีประชาชนได้รับประโยชน์อย่างน้อย จำนวน 35 ครัวเรือน สำหรับวันนี้เป็นการดำเนินงานวันที่สอง มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนสังคมคือกรมชลประทานจังหวัดชุมพร ดำเนินการวางท่อปูนซีเมนต์,บิ๊กแบ๊ก ปรับสภาพโครงสร้างฝายให้มีความมั่นคงและแข็งแรง ก่อนที่จะวางหินซ้อนด้านบนก่อนจบงาน คาดว่าการสร้างฝายน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ โดย หน.ทสปช.จังหวัดชุมพร จะประสาน หน.ทสปช.อ.ท่าแซะ จัดสมาชิก ทสปช.อ.ท่าแซะ เข้ามากิจกรรมปรับสภาพสร้างระบบนิเวศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยใช้ ทปค. ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!