ลำปาง-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ลำปาง-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

                 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 ณ ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ
                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 เป็นปีแห่งการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จึงได้นำผลงานของชุมชนที่ดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจชุมชน เช่น โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาสัก , โครงการแปรรูปผักเชียงดา ตำบลแม่เมาะ,โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านเมาะสถานี ตำบลแม่เมาะ มาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
                การจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สาธารณชน และสื่อมวลชนทุกแขนง ได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการชุมชน โดยการออกบูธแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!