นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

"เตรียมช่วยผู้ป่วยเพิ่ม จะสมทบทุนเพิ่มรวมเป็น 7.5 ล้าน"

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นคสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
               ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ รายงานการรับเงิน และการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 และพิจารณาโครงการปรับสภาพแวด ล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของอปท. 4 แห่ง จำนวน 13 หลัง ประกอบด้วย อบต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง 7 หลัง อบต.ช่องแค อ.ตาคลี 2 หลัง อบต.บ้านแก่ง อ.เมือง 2 หลัง และอบต.บางม่วง อ.เมือง 2 หลัง
             โดยในการประชุม ยังได้รายงานถึงความก้าวหน้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของรอบที่ 2 ที่ผ่านมา ของ อปท. 15 แห่ง รวม 68 หลัง แต่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย จึงมีการเบิกเงินงบประมาณสนับสนุน จำนวนบ้านรวม 65 หลัง
              นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ประชุมและ สปสช. ถึงการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ยากไร้ ซึ่งหากเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่มีโฉนดนั้น เราจะมีการช่วยเหลือได้อย่างไร โดยไม่ต้องมีการระดมทุนจากภายนอก และไม่ติดขัดต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย และตรวจสอบข้อมูลตัวเลขของผู้พิการและผู้ยากไร้ที่เข้าเกณฑ์ ควรตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบในแต่ละพื้นที่ แล้วหรือยังและจำนวนที่มีอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ และทาง อบจ.จะสมทบทุนเพิ่มตามระเบียบอีก 3.5 ล้าน รวมเป็น 7.5 ล้าน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!