อุตรดิตถ์-“ผู้ว่าฯชมผลงานการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย ”

อุตรดิตถ์-“ผู้ว่าฯชมผลงานการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย ”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานการฝึกอบรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และดนตรีมังคละ ตามโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย ประจำปี 2566
           โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเด็กนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มสตรีในอำเภอพิชัยเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวรวมจำนวน 175 คน จากโรงเรียนพิชัย โรงเรียนบ้านป่าแต้ว โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน โรงเรียนบ้านกองโค โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
          มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ของอำเภอพิชัย ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ให้สามารถสืบสาน รักษามรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐาน และวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!