กาญจนบุรี-สสจ.ลงพื้นที่ดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

กาญจนบุรี-สสจ.ลงพื้นที่ดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กาญจนบุรี มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เฝ้าระวังด้าน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรี เกมส์” รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง
           ได้แก่ ที่พักนักกีฬาในวัดทุ่งลาดหญ้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า และกองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 4 แห่ง โดยมีการดำเนินการตรวจแนะนําสถานที่พักนักกีฬา ด้านความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก สุขา ห้องน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย และตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ในที่พักนักกีฬา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!