สิงห์บุรี-จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่”สมเด็จพระสังฆราช”

สิงห์บุรี-จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่”สมเด็จพระสังฆราช”

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.9)ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 13 คลินิก สาขาเฉพาะทาง
                  ได้แก่ คลินิกคัดกรอง คลินิกอายุรกรรม, คลินิกทันตกรรม, คลินิก CPR, คลินิก หู คอ จมูก, คลินิกตรวจคลื่นหัวใจ, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกจักษุกรรม, คลินิกกระดูกและข้อ, และคลินิกวัคซีน พร้อมด้วยนายนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี,นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา,นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาทุกสาขาอาชีพร่วมพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!