เพชรบุรี-“วราวุธ”ส่งที่ปรึกษา รมว.ทส.และคณะ ตรวจสอบสะพานริมคลองอีแอด 

เพชรบุรี-“วราวุธ”ส่งที่ปรึกษา รมว.ทส.และคณะ ตรวจสอบสะพานริมคลองอีแอด 

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

           “วราวุธ” ส่ง ที่ปรึกษา รมว.ทส. และรักษาการอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด จังหวัดเพชรบุรี หลังจากสร้างเสร็จ เมื่อปี 65 แล้วถูกทิ้งร้าง พบมีบางส่วนชำรุด
           ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณสะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง และสื่อมวลชน สืบเนื่องจากประเด็นข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กรณีสะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มูลค่าการก่อสร้าง 26,061,000 บาท สร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2565 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด แต่ในปัจจุบันกลับมีสภาพทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการซ่อมแซม
            ดร.ยุทธพล กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า บริเวณบางส่วนของสะพานมีการทรุดตัว 2 จุด ชำรุดเสียหาย 4 จุด ศาลาที่พักประตูหน้าต่างกระจกแตกเสียหาย ห้องสุขาใช้งานไม่ได้ จากการสำรวจร่วมกัน โดยมีอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมโยธาร่วมด้วย จากการที่ประเมินด้วยสายตาคาดว่า สะพานส่วนที่ชำรุดได้รับผลกระทบจากคลื่น ซึ่งเกิดจากการสัญจรของเรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้าออกคลองนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้เกิดการเคลื่อนของฐานสะพาน ส่วนศาลาอเนกประสงค์จุดที่เสียหายเกิดจากการทุบกระจก งัดแงะ
            จากข้อมูลทางเอกสารและคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช.3) ได้ให้ข้อมูลว่า การสร้างสะพานชมธรรมชาติ อาคารศาลาที่พักระหว่างเส้นทางชมธรรมชาติ และห้องสุขาที่ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนี้ เป็นโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบริษัท ติณ ติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2563
            ต่อมา ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาการทำงานไม่เป็นเวลา เพราะสถานที่ก่อสร้างมีน้ำขึ้น-ลงตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไป และดำเนินการสร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 แต่จากการดำเนินการก่อสร้างที่ต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้รับจ้างได้อีก 9 งวด เป็นเงิน 12,795,390 บาท ต่อมา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อนำไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปของรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำให้สามารถชำระเงินให้กับผู้รับจ้างได้อีก 5 งวด เป็นเงิน 6,294,493.72 บาท ทำให้ขณะนี้ยังคงค้างชำระผู้รับจ้างอีก 4 งวด เป็นเงิน 6,500,869.28 บาท
              รรท.อทช. กล่าวว่า “เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายบางส่วน ทาง สทช.3 ได้ประสานติดตามผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย และได้รับการตอบกลับจากผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ว่าทางบริษัทได้รับทราบปัญหา และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ซึ่ง กรม ทช. ได้กำชับให้ สทช.3 ดำเนินการประสานติดตามให้ทางบริษัทผู้รับจ้างเร่งเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้เรียบร้อย พร้อมให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ รวมถึงประสานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจัดตั้งงบประมาณส่วนที่ยังขาดอยู่ จำนวน 6,500,869.28 บาท ให้ผู้รับจ้าง และเมื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว ให้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมต่อไป” นายอภิชัย กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!