ชลบุรี-ผู้ว่าฯร่วมกลุ่มไทยออยล์ พบสื่อแน่นแฟ้น ปชส.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ชลบุรี-ผู้ว่าฯร่วมกลุ่มไทยออยล์ พบสื่อแน่นแฟ้น ปชส.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ภาพ-ข่าว:นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

               เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66 จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมโครงการ ผวจ.ชลบุรี พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม คณะกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ โดย นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อาทิ คณะสื่อ มวลชนศรีราชา นำโดย นาย ไพบูลย์ เสริมศาสตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชลศรีราชา คณะสื่อมวลชนเมืองพัทยา นำโดย นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมสื่อมวลชนเมืองพัทยา คณะสื่อมวลชนจากอำเภอเมืองชลบุรี จากอำเภอสัตหีบ และคณะสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสโมสรไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
             โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรี กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ถึงแผนการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์ถึงมุมมองของสื่อมวลชนในยุคแห่งโลกโซเชียล รวมถึงมุมมองของการประสานงานด้านงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
               โดย นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดล BCG จากภาคส่วนเอกชน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ทีมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทีมสื่อมวลชน ทีมไทยออยล์ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันในช่วงค่ำ
               นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารการพัฒนาจังหวัดชลบุรี มาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือสื่อมวลชนได้ช่วยกันนำเสนอข่าวสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในงานนี้ ผวจ.ชลบุรี ได้มอบของขวัญของรางวัลพร้อมเสียงเพลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชน ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของมิตรไมตรีอันดีต่อกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!