ร้อยเอ็ด-สโมสรโรตารี อบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต

ร้อยเอ็ด-สโมสรโรตารี อบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา08.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนภาพร ชัยเวชพิสิฐ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธรเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต ณ ห้องประชุมเดอะไฮเพลส โรงแรมเดอะไฮเพลส จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 นายกสโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350 สมาชิกสโมสรโรตารี คณะวิทยากรด้านเวทคณิต คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ
              วิชาเวทคณิตปัจจุบันได้เเพร่หลายในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา สำหรับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย เรื่องเวทคณิตในงาน “นายกฯ พบเพื่อนครู” ให้มีการเผยแพร่ความรู้ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
            สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 และสโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเวทคณิตที่จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาศักยภาพนักเรียน จึงได้จัดการอบรมวิธีคิดเลขเวทคณิต แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เวทคณิตอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!