ประจวบคีรีขันธ์-เปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่ระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่ระดับประเทศ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 19 ส.ค.66 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบฯ มี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ทีมพี่เลี้ยงและกองเชียร์ กว่า 400 คน เข้าร่วมการประกวด
              โดยแบ่งกิจกรรมการประกวดในแต่ละประเภท ได้แก่ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มี 3 รุ่น Junior อายุระหว่าง 6-9 ปี จำนวน 4 ทีม รุ่น Pre -Teenage อายุระหว่าง 9-14 ปี จำนวน 3 ทีม รุ่น Teenage อายุระหว่าง 14-22 ปี จำนวน 6 ทีมและการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL อายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 59 คน เป็นชาย 21 คน และหญิง 38 คน
            สรุปผลการประกวดในแต่ละประเภท ดังนี้ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มี 3 รุ่น รุ่น Junior อายุระหว่าง 6 – 9 ปี อันดับที่ 1 ทีม Power Girl โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน อันดับที่ 2 ทีมรักษ์นะ โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี / รุ่น Pre -Teenage อายุระหว่าง 9 – 14 ปี อันดับที่ 1 ทีม Dancing Star โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน อันดับที่ 2 ทีม Good girl โรงเรียนหัวหิน / รุ่น Teenage อายุระหว่าง 14 – 22 ปี อันดับที่ 1 ทีม Power of rak โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี อันดับที่ 2 ทีม T-SOL โรงเรียนหัวหิน
          ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL อายุระหว่าง 15 – 19 ปี ชาย – PKI10 พี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม – PKI20 ตุล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย – PKI46 มิตาน โรงเรียนบางสะพานวิทยา – PKI54 ออฟชอว์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา / หญิง – PKI21 มีน โรงเรียนสามร้อยยอด – PKI23 เปียโน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย – PKI45 ปอปอ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี – PKI56 อั๊ม โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
            ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เพื่อสนองพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณดี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในจังหวัด ซึ่งในปัจจุบัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานะเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในปี 2567 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!