เปิดโผ ครม.เพื่อไทย 1 จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวแล้ว

เปิดโผ ครม.เพื่อไทย 1 จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวแล้ว

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

“เพื่อไทยยึดคลัง มหาดไทย คมนาคม พาณิชย์ ยกเกษตร-สาธารณสุขให้ภูมิใจไทย รอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคมนี้…?”

             ล่าสุดสำหรับการทำงานของทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ได้ข้อสรุปหมดแล้ว ทั้งเรื่องการแบ่งกระทรวง และการจัดสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ประกอบด้วย
-เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จากเพื่อไทย
-ชูศักดิ์ ศิรินิล รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย
-แพทองธาร รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย
-อนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคภูมิใจไทย
-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ
-สุพัฒน์พงศ์ พันธุ์มีเชาร์ รองนายกรัฐมนตรี จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
-ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย
-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
-ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคพลังประชารัฐ
-อำนาจ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย
-อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ จากพรรคเพื่อไทย
-ภูมิธรรม เวชชยชัย รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย จากพรรคเพื่อไทย
-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคเพื่อไทย
-สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคพลังประชารัฐ
-ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย
-แพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากเพื่อไทย
-เผ่าภูมิ โรจนสุกุล รัฐมนตรีช่วยคลัง จากพรรคเพื่อไทย

-สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย
-ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
-ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย
-วิสุทธิ์ ชัยอรุณ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย

-ประเสริฐ จันทร์รวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคเพื่อไทย
-สุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีช่วยคมนาคม จากพรรคเพื่อไทย
-เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีข่วยคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย

-กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคเพื่อไทย
-วีระศักดิ์ หวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ จากพรรคเพื่อไทย
-อนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากพรรคภูมิใจไทย
-วิทยา แก้วภารดัย รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จากพรรคพลังประชารัฐ
-ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย
-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากกรรม จากพรรคเพื่อไทย
-ปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการต่างประเทศ จากพรรคเพื่อไทย
-วราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จากพรรคชาติไทยพัฒนา
-พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงท่องเที่ยว จากพรรคภูมิใจไทย
-พรหมินทร์ เลิศสุริเดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีจิทัล จากพรรคเพื่อไทย
-สุพัฒน์พงศ์ พันธ์มีเชาร์ รัฐมนตรีว่าการดระทรวงพลังงาน จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
-สุขสมรอย วันทนียกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากพรรคภูมิใจไทย

-จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
-สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา จากพรรคเพื่อไทย
-นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จากพรรคประชาชาติ

การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวหมดแล้ว รอเพียงผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากรัฐสภาในวันที่ 22 สิงหาคมนี้เท่านั้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!