นครสวรรค์-คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.นว. เข้าพบนายก อบจ.หารือความร่วมมือทางวิชาการ เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

นครสวรรค์-คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.นว. เข้าพบนายก อบจ.หารือความร่วมมือทางวิชาการ เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.09 น.วันที่ 18 สิงหาคท 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (CCOC) รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ใน 2 ประเด็น
            ได้แก่ 1. เรียนเชิญ นายก อบจ. ให้เกียรติเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ในหลักสูตรปริญญาโท ของคณะรัฐศาสตร์ 2. ประสานและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งนายก อบจ. นครสวรรค์ มีความยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และด้านบุคลากรร่วมกัน ตอบรับทั้ง 2 ข้อหารือดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบาย สนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!