อุตรดิตถ์-“นอภ.ลับแล” เปิดเครือข่ายคนพิการ

อุตรดิตถ์-“นอภ.ลับแล” เปิดเครือข่ายคนพิการ

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์​

             ที่อาคารฉลองครองราชย์ 60 ปี เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการทางสังคมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ประโยชน์ด้านสวัสดิการทาง,สังคมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน
             โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายเดิมและรายใหม่ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้อุปการะคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ เด็กและเยาวชน แกนนำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านคนพิการในพื้นที่ ให้มีจิตคติที่ดีต่อคนพิการ และสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายด้านคนพิการ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการการผู้ดูแลคนพิการ ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!