อุตรดิตถ์-มอบทุนพระภิกษุ

อุตรดิตถ์-มอบทุนพระภิกษุ

ภาพ-ข่าว:ชัย ราชประสิทธิ์

            วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.19 ณ ศาลาการเปรียญวัดกองโค ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,แผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาและแผนกบาลี ของคณะสงฆ์อำเภอพิชัย โดยมีพระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาส วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
             ด้วยคณะสงฆ์อำเภอพิชัยได้จัดให้มีงานพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,แผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาแผนกบาลี,ครูสอนพระธรรมปริยัติธรรมและพระนิสิตที่จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต โดยที่คณะสงฆ์อำเภอพิชัยได้ประชุมหารือในการประชุมของคณะสงฆ์มีมติให้จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาและแผนกบาลีในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอพิชัยเช่นทุกปีที่ผ่านมา ในส่วนของการมอบทุนให้กับพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้ได้มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 84 ทุน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!