ประจวบคีรีขันธ์-เริ่มแล้ว..!!งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ประจวบคีรีขันธ์-เริ่มแล้ว..!!งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 ) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-24 ส.ค.นี้ โดยมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง รำลึก 155 ปี
            เหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดขึ้นในภาคกลางคืน 3 วัน วันที่ 18-20 ส.ค. เวลา 19.30 – 20.30 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถเข้าชมได้ฟรี การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาญาณของพระองค์ภายในอาคารรอบๆ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ / การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและเครือข่ายในจังหวัดฯได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จ.สระแก้ว พิษณุโลก กาญจนบุรี นครสวรรค์ สมุทรสาคร สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ พลังงานจังหวัดประจวบฯ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทับสะแก
             กิจกรรมแรลลี่วิชาการตามฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ สถานีนิทรรศการวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มศูนย์วิทย์และเครือข่าย 9 หน่วยงาน สถานีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถานีอาคารนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4 สถานีอาคารฟากฟ้า ณ หว้ากอ (การใช้กล้องดูดาว) และสถานีอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เมื่อผ่านการเรียนรู้ทุกฐานจะได้รับมอบเกียรติบัตร / การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 39 “ตามรอยพระยุคลบาท พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” / การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “จากจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ไทยสู่โลกใบใหม่ของอนาคต” ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ โดยวิทยากรที่จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISDA และกรรมการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) /
            การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ / การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ซึ่งในการจัดประกวดระดับประเทศในครั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมที่มีความรู้ความสามารถและผู้มีประสบกรณ์จากทั่วประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมตัดสินเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงด้วย โดยคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 15,000 คน
              “หว้ากอ” ในอดีต เป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลคลองวาฬ จ.ประจวบฯ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมาคและสถลมารคเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ ซึ่งปรากฎการณ์นี้พระองค์ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ครั้นถึงวัน เวลา ก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นจริง ซึ่งพระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2524 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 18 สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และถวายพระราชสมัญญานาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2525 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ท้องฟ้าจำลอง) และต่อมาได้มีการขยายวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!