ตาก-ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพบพระ

ตาก-ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพบพระ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพบพระ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ คร้ังที่ 2/2566 โดยมี นายนิกร จันตา นายกเทศมน ตรีตำบลพบพระ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพบพระ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /เพื่อหารือแผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 /และเพื่อวางแผนสร้างอาชีพรวมถึงการพัฒนารายได้ให้กับคนพิการในแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลพบพระ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!