ร้อยเอ็ด-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เทศบาลเมืองฯตรวจประเมินนวัตกรรม พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ

ร้อยเอ็ด-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เทศบาลเมืองฯตรวจประเมินนวัตกรรม พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสระสิม อาคารศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม “พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลโครงการฯพร้อมลงพื้นที่จริงการดำเนินโครงการนวัตกรรม
            เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีนวัตกรรม “พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน” ที่พัฒนาบริเวณคุ้มศรีสุวรรณ ตลาดสระทอง และบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมมั่วสุม ให้มีความสวยงาม สำหรับทุกกลุ่มวัย พร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งได้แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขตโบราณสถาน คูเมือง-กำแพงเมืองร้อยเอ็ด โดยการบริหารพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังพัฒนาเส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีและพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
           ทั้งนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ลงพื้นทีติดตามงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ ที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุด เป็นการแก้ปัญหาชุมชนเมืองที่แออัด รวมถึงยังมีการครอบครองพื้นที่ที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ส่วนสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือประชาชนมีรอยยิ้มและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!