นครสวรรค์-คณะครูยุวบัณฑิตฯทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ฉลองวันคล้ายวันเกิดรอง ผอ.

นครสวรรค์-คณะครูยุวบัณฑิตฯทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ฉลองวันคล้ายวันเกิดรอง ผอ.

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีท่านพระครูสิริโพธาภิรัต รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์กาญจน์ สิทธิพงศ์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา
                มีคณะผู้ร่วมงานประกอบด้วย ดร.เสริม จันทร์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา นางสดศรี สุขสิงห์ เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา นางสาวกนกนุช หมีทอง อาจารย์พิเศษโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา นายเฉลิม รอดหลง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา โดยร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูปและสามเณร จำนวน 41 รูป
               สำหรับอาจารย์กาญจน์ สิทธิพงศ์สุทธิ์ หรือครูจู เป็นข้าราชการบำนาญ อดีตครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนคร สวรรค์ ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาและเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามอีกด้วย
              เจ้าของวันเกิด ฝากกราบนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาของ ท่านเจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ให้ความเมตตา สวดเจริญพุทธมนต์และให้พร ในวันคล้ายวันเกิด ทั้งขอขอบคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจงทุกประการ คำอวยพรและความปรารถนาดีของทุกท่านที่มอบให้ขอให้สะท้อนย้อนกลับไปสู่ผู้ร่วมงานทุกท่าน ร้อยเท่าพันทวี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!