สิงห์บุรี-จัดพิธีบวงสรวงบูรณะ องค์พระอินทร์

สิงห์บุรี-จัดพิธีบวงสรวงบูรณะ องค์พระอินทร์

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

               เช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระอินทร์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในโอกาสที่ได้บูรณะปฎิสังขรณ์ เทวาลัยพระอินทร์ สำเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม เพื่อให้ผู้มาสักการะอินทร์ สามารถเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้ ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์”
               เมืองอินทร์ ก็คือ อ.อินทร์บุ รี ‘ที่อยู่ของพระอินทร์’ มีพระอินทร์เป็นเทพเจ้าประจำเมือง “พระอินทร์” เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย คอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่กระทำความดี และปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งอันตรายเลวร้ายต่างๆ “เทวาลัยพระอินทร์” สร้างอยู่ใน ‘ไฟน์นาว เอ้าท์เล็ท’ อ.อินทร์บุรี แหล่งจับจ่ายสินค้ายอดนิยมของนักท่อเที่ยว
               โดยเชื่อมต่อจากเอ้าท์เล็ท องค์พระอินทร์งดงามสง่ายิ่งนัก ภายในอาณาบริเวณอันร่มรื่นสวยงาม เพื่อผู้มาจับจ่ายได้เข้ากราบสักการะขอพรเทพเจ้าประจำเมือง และพักผ่อนกับบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 หรือ Facebook Fanpage : Tat Lopburi https://www.facebook.com/TATLopburiOffice

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!