ชุมพร-สภาพัฒนาองค์กรชุมชน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แข็งแรงมั่นคง

ชุมพร-สภาพัฒนาองค์กรชุมชน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แข็งแรงมั่นคง

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

            วันที่ 16 ส.ค 66 นายอนิรุทพลราม นายก อบต.สลุย นายการันต์ จันทร์แสง ประธานสภาพัฒนาองค์กร ชุมชน ต.สลุย นายวิษณุ แจะซ้าย รองประธานฯ นายวีระชัย นวลผ่อง เลขา ฯ นายสมชาย เผือกเนียน รองนายก อบต.สลุย นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร นายพงษ์ศักดิ์ เมฆหมอก ประธานสภา อบต.สลุย สมาชิกสภา อบต.หมู่บ้านต่างๆ นายสุเทพ รองเดช ปลัด อบต. ร่วมกัน พิจารณาโครงการบ้านพอเพียง มอบเงิน ช่วยเหลือให้กับ กลุ่มเปราะบางนำไปซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง รอบที่ 2 ซึ่งรอบแรกได้มอบไปแล้ว และดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จจำนวน 21 ราย
            ในวันนี้ได้ร่วมกันมอบเงินรายละ 20,000 บาท จำนวน 9 ราย เพื่อให้ได้นำไปซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย และได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณบ้านพอเพียง ในปี 2567 หมู่บ้านต่างๆจำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อดูแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ให้ได้นำไป ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ให้มั่นคงแข็งแรง อยู่ได้อย่างปลอดภัย มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!