อุบลราชธานี-เปิดแผนยุทธการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

อุบลราชธานี-เปิดแผนยุทธการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

ภาพ-ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

          วันนี้ (16 ส.ค.66) เวลา 14.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดแผนยุทธการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี (หลักชัย 66) ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ / แผนยุทธการสกัดกั้นฯ ดังกล่าว
          ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้า ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณพื้นที่ชายแดนด้านที่ติดกับแม่น้ำโขง ในพื้นที่ อ.เขมราฐ อ.โพธิ์ไทร อ.นาตาล และอ.โขงเจียม โดยในปีงบประมาณ 2566 มีการจับกุมคดียาเสพติด ทั้งสิ้น จำนวน 5,005 คดี ผู้ต้อง จำนวน 4,968 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 12,316,340 เม็ด จับกุมในพื้นชายแดน จำนวน 1,580 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 1,582 ราย ตรวจยึดยาบ้าได้ จำนวน 9,761,046 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 95.67 % ของจำนวนยาบ้าทั้งหมด จากสถิติการจับกุมดังกล่าวแสดงให้ทราบว่ามียาเสพติดเข้ามาตกค้างจำนวนมาก ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตอนในของจังหวัดอุบลราช ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
           ดังนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดแผนยุธการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี (หลักชัย 66) เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด กดดันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด และการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน 2. เพื่อลิดรอน ทำลายเครือข่าย ยึดทรัพย์ กลุ่มขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน และ 3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
            ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี , ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย , ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กองบัญชาการกองทัพไทย , กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 , กองกำลังสุรนารี , ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี , หน่วยเรือรัก ษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตอุบลราชธานี , ร้อย ตชด.227 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 , ฝ่ายปกครอง อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม และ สาธารณ สุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 414 นาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!