กาญจนบุรี-สสจ.จัดประชุมเชิงปฎิบัติ กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่

กาญจนบุรี-สสจ.จัดประชุมเชิงปฎิบัติ กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว ชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้เลือดออก)
            ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรคไข้เลือดออก และการดูแลรักษาส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ กลุ่มที่สองเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแพทย์จบใหม่
            โดยได้รับเกียรติจาก พญ.พรสวรรค์ อัตวินิจตระการ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, พญ.นุชชนาฎ ธรรมเนียมดี นายแพทย์ชำนาญการ สาขากุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และนางผจงวรรณ อดุลยศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นวิทยากรการประชุมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!