ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน หมู่บ้านห่างไกล ที่ว่าการอำเภอกว่า 120 กิโลเมตร

ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน หมู่บ้านห่างไกล ที่ว่าการอำเภอกว่า 120 กิโลเมตร

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก หนึ่งในนั้นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ จากพายุ ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ เส้นทาง การเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน มาตัวอำเภอ คือบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก บ้านแม่จันทะ อยู่ห่างจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณกว่า 120 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก และยังเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ที่สุด ห่างจากตัวจังหวัดตาก กว่า 200 กิโลเมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านแสนจะลำบาก
               นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า วันนี้ตนเอง พร้อมด้วย ปลัดรัตนกุล สังขะศิลา ปลัดอำเภออุ้มผาง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข นายกเทศบาลตำบลแม่จัน กำนันตำบลแม่จัน ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่ สำรวจ เส้นทาง บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ .อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ติดตาม และเร่งรัด การก่อสร้าง สะพาน สลิง ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่บ้าน แม่จันทะ วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และ ยังได้สำรวจ เส้นทาง ถนนที่ชำรุด เกิดจาก ฝนตกติดต่อกันหลายวัน เส้นทางบ้านแม่ฉันทะ ตั้งทางแยก บ้านกลุยเลอตอ จากถนนทางหลวง อุ้มผางบ้านเปิ่งเคลิ่ง ระยะทางกว่า 53 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ผ่านหลายหมู่บ้าน มีคนใช้เส้นทาง เป็นจำนวนมาก
              นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ยังกล่าวต่ออีกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แจ้งว่าในปีนี้ ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในพื้นที่เขต ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก งบประมาณโครงการพระราชดำริ กปร. วงเงินงบประมาณ 51 ล้านบาท เริ่มจากห้วยตะเว( บ้านยูไนท์ )ม.7 ต แม่จัน
จุดเริ่มต้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกระยะทาง 24 กม ถึงบ้านแม่จันทะ สร้างสะพาน 2 แห่ง ท่อลอดเหลี่ยม 8แห่งและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วงๆ
               เมื่อปี 2564 เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้น้ำ แม่กลอง ไหลท่วม ทำให้สะพานแขวนหรือสะพานสลิงขาด พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเด็กนักเรียน สัญจรไปมาลำบาก
ต้องใช้เรือ ท้องแบนของปภ.จังหวัดตาก สัญจรไปมาจนถึงปัจจุบันอาการก่อสร้างสะพานแขวนหรือสะพานสลิงเสร็จแล้ว จะทำให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์ ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้นและ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่เขต ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก งบประมาณ โครงการพระราชดำริ 51 ล้านบาท ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทำให้การเดิน สะดวกยิ่งขึ้น
               บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็น อีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดและตัวอำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลที่สุดของตัวจังหวัดตาก ห่างศาลากลางจังหวัดตาก กว่า 200 กิโลเมตร และห่างจาก ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง 120 กิโลเมตร ทางเข้าหมู่บ้าน แยกจาก ทางหลวง สาย อั้มผาง-บ้านเปิ่งเคลิ่ง เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 53 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยง หรือปกาเกอเญอ อาชีพทำนาปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!