อุบลราชธานี-ปศุสัตว์ฯบูรณาการความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงสูง

อุบลราชธานี-ปศุสัตว์ฯบูรณาการความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงสูง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันนี้ ( 15 ส.ค.66 ) นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างยั่งยืนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน โดยมี ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอน้ำยืนคือ สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลอำเภอน้ำยืน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ เข้าร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อย่างยั่งยืน โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
1.คัดเลือกอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Captain Rabies)
             จากการประชาคมหมู่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่ละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่สำรวจสุนัขและแมว รวมถึงเข้าอบรมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 2.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากกรมปศุสัตว์ให้ครอบคลุมจำนวนสุนัขแมวในพื้นที่ และบริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และ 3.โรงพยาบาลน้ำยืนพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมาฉีดให้อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566 และให้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการฯ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!