อำนาจเจริญ-น้ำโขงลดระดับ..แต่ป้องกันจังหวัดยังเป็นห่วง เกรงดินตามริมตลิ่งอาจทรุดตัวเพราะอุ้มน้ำนานเกินไป

อำนาจเจริญ-น้ำโขงลดระดับ..แต่ป้องกันจังหวัดยังเป็นห่วง เกรงดินตามริมตลิ่งอาจทรุดตัวเพราะอุ้มน้ำนานเกินไป

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

            นางขนิษฐา แห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า น้ำในแม่น้ำโขง ด้านอำเภอชานุมานจ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดังนี้ ระดับแม่น้ำโขงอำเภอชานุมาน ระดับริมตลิ่ง 13 เมตร ระดับน้ำโขง 7.49 เมตร (ลดจากวันที่ 14 สิงหาคม 2566 จำนวน 0.06 เมตร) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.51 เมตร ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
           การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 ดังนี้จัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเผ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ (กรณีอุทกภัย) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคล มิ่งเมืองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือนอำเภอชานุมานให้ติดตามและแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์แจ้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566
          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวด้วยว่า ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริ่มฝั่ง แม่น้ำโขงชึ่งมีระยะทาง 38 กิโลเมตรที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เฝ้าระวังต่อไปเพราะน้ำที่หนุนสูง อุ้มน้ำนานๆอาจส่งผลกระทบให้ดินตามริมตลิ่งทรุดตัวสร้างความเสียให้แก่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอยู่ติดกับริมฝังแม่น้ำโขงได้เช่นกัน
          โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ตามริมตลิ่งอาจโค้นล้มสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโขงได้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งมายัง อบต.ทางอำเภอและทางจังหวัดได้ตลอด24ชั่วโมงชึ่งขณะนี้น้ำโขงอยู่ในช่วงลดระดับลงอย่างช้าๆได้2วันแล้ว ด้านความเสียหายยังไม่มีรายงานเข้ามา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!