ปัตตานี-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย )ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติ วัดห้วยเงาะ

ปัตตานี-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย )ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติ วัดห้วยเงาะ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

             วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่วัดอรัญวาสิการาม ( วัดห้วยเงาะ ) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานในพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติและทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม(วัดห้วยเงาะ) และบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ) พร้อม บรรจุอัฐฐิบูรพาจารย์และอดีตเจ้าอาวาส ไว้ในพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติ

             โดยมี พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าภาค18 วัดตานีนรสโมสร พระครูวรนาถโพธิคุณ(อุดม อริโย) รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) องค์ปัจจุบัน และ พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รองผบ.ตร. พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 ว่าที่ ร้อยตรี ตระกูล โทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก มณีโชติ กรรมการ-ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตา นีสหพันธ์ก่อสร้างและบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด อาจารย์แขก รือเสาะ มันตระสยาม นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายสุริยา หะยีดอเลาะเถาะ นายก อบต.ทุ่งพลา วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผบ.หน่วยกำลัง คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ

           ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงรำมโนราห์ การแสดงรำอวยพรของกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยเงาะ การแสดงรำอวยพร ของกลุ่มดอกไม้บาน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จำนวน 2 คณะ การแสดงร่ำอวยพรรวมคณะ จ.ยะลา 6 คณะ, คณะตำบลมะกรูด, คณะบ้านยางแดง, คณะ โคกโพธิ์, คณะบ้านห้วยเงาะ รวมจำนวน217คน

            จากนั้นมีพีธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสมโภชฉัตรพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติ ก่อนยกฉัตรยอดพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสมณีโชติ ขึ้นบนยอดพระเจดีย์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน12รูป เจริญชัยมงคล-คาถา ร่วมด้วย พระภิกษุ – สามเณร พร้อมด้วยพิธี บรรจุอัฐฐิพระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ) อดีตบูรพาจารย์เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) ไว้ในพระธาตุเจดีย์ พุทธอรัญวาสีมณีโซติ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่15 จนถึงวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม พ.ศ.2566CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!