อำนาจเจริญ-ป้องกันจังหวัดเตือนชาวประมง แม่น้ำโขงหนุนสูง 7.85 เมตร ระวังอันตรายการเดินเรือหาปลา

อำนาจเจริญ-ป้องกันจังหวัดเตือนชาวประมง แม่น้ำโขงหนุนสูง 7.85 เมตร ระวังอันตรายการเดินเรือหาปลา

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน 

            วันที่ 13 สิงหาคม 2566 นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ระดับแม่น้ำโขงทางด้านอำเภอด้านชานุมาน จ.อำนาจ เจริญ ระดับตลิ่ง 13 เมตร ระดับน้ำโขงวันนี้วัดได้ 7.85 เมตร ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเสียหาย ส่วนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 จัดตั้งศูนย์บัเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเผ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
            จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566พร้อมมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ (กรณีอุทกภัย) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคล มิ่งเมืองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือนอำเภอชานุมานให้ติดตามและแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์แจ้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566
            นางขนิษฐา แห่งธรรม ยัง กล่าวอีกว่า ระยะนี้มีฝนตก อย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำ ในลำแม่น้ำโขง มีระดับสูงขึ้น อีกอย่างได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือ ไหลสมทบลงมาจากทางด้านจัง หวัด มุกดาหาร นครพนม และจังหวัดหนองคาย ซึ่งก็ส่งผลกระทบ ให้ระดับน้ำโขง ด้านอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีระดับสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีปริมาณฝน น้อยลงก็ตาม แต่ก็ยังไม่ถึงขีดอันตราย ซึ่งขีดอันตราย จะอยู่ที่ 12-13 เมตร ขณะนี้ได้เพียง 7.85 เมตร วัดในวันนี้ ซึ่งทางอำเภอ ชานุมานและทาง จังหวัด ได้เตรียมรับมือน้ำโขง อันอาจจะหนุนขึ้นสูง เกิดสภาวะน้ำท่วม ฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้
            จึงมีการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงฝากเตือนประชาชน ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ตาม ริมตลิ่ง แม่น้ำโขง ให้เฝ้าติดตามระดับน้ำ และพยากรณ์อากาศ จากทางกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด หาเกิดเหตุการณ์ น้ำท่วม ฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลาก ให้เตรียมพร้อมในการอพยพขึ้นมา อย่างที่สูง ได้ตลอดตลอดเวลา ทางเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ ไว้แล้ว และให้ ประชาชน ใช้ความระมัดระวัง ในการเดินเรือ ในช่วง น้ำโขงไหลหลาก อยู่เช่นนี้ เรืออาจไปกระทบเข้ากับ เศษไม้เศษดิน เศษวัตถุต่างๆที่ลอยปะปนมากับแม่น้ำโขง อาจเกิดอันตราย กับเรือเราได้ จึงฝากถึง ชาวเรือ ที่เดินเรือในลำน้ำโขง จงใช้ความระมัดระวัง ให้มาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!