ปราจีนบุรี-นทท.ทั่วสารทิศผิดหวัง!ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปิดเข้าชมไม่ได้ หลังเปิดมาได้เพียงปีเศษ

ปราจีนบุรี-นทท.ทั่วสารทิศผิดหวัง!ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปิดเข้าชมไม่ได้ หลังเปิดมาได้เพียงปีเศษ

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

           เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้13ส.ค.66 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศในวันหยุดยาวต่อเนื่องวันแม่ ซึ่งปกติแล้วที่ตึกเจ้าพระยาอภัยูเบศร ใน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี อันเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเศร์(ชุ่ม อภัยวงศ์) เจ้าเมืองคนสุดท้ายของพระตะบองในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5)หากเสด็จปราจีนบุรี) อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุคแรกของไทยที่โดดเด่น และ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศพากันท่องเที่ยวพักผ่อน ซื้อหาสมุนไพรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำในอาเซี่ยน
           โดย ประวัติ ก่อนหน้าเคยเป็นที่ตั้งของหอผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 ตึกหลังนี้มีมีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดจีนในอดีต ตัวอาคารเป็นอาคารแบบยุโรปมีความงามทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2533 ทางโรงพยาบาล มีการดูแลตึกโบราณหลังนี้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พระยศในขณะนั้น)

           ปัจจุบันโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ใช้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีการจัดทำพิฑิทธภัณฑ์ที่มีชีวิต คือ ร้านขายยาไทยโพธิ์เงินอภัยภูเบศรโอสถ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนับแสนคนต่อปี มาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย สร้างรายได้-ชื่อเสียงลือเลื่องสู่ปราจีนบุรี และ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม(อันซีน)ของจังหวัดปราจีนบุรี
              ในปีพ.ศ.2563 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณจังหวัดปราจีนบุรีมาบูรณะ 28,640,000 บาท ได้ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณไท เจ้าของคือนายกิตติพงศ์ ธรรมารัตน์ สัญญาจ้างที่ 160/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งการขยายระยะเวลารวม 490 วัน จึงได้มีการปิดตึกหลังนี้ เพื่อทำการบูรณะ ตั้งแต่เดือนต้น เมษายน 2563 ถึง เดือน ตุลาคม 2564 แต่พบในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ พบมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมชมตึกประวัติศาสตร์แห่งนี้ อันเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของไทยยุคแรก และ เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ที่ผู้สร้าง สร้างสำหรับพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) หากเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี โดยเจ้าชองคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไม่เคยได้พักเลย

              แต่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาทั้งรถทัวร์ ,รถตู้ ,รถส่วนตัว จากทั่วสารทิศในวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันแม่แห่งชาติ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ พาแม่เที่ยวฟรี- เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ,เที่ยวชมแหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ ,ชมแหล่งโบราณสถานวัดสระมรกต นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ ยุคทวารวดีใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ,นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุกว่า 2,500ปี นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยาต้นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ประเทศอินเดี แล้ว หวังจะมาชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โบราณสถานทางประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์แห่งนี้ แต่ไม่สามารถไปเยี่ยมชมด้านในได้ ต่างพากันผิดหวัง พบป้ายเขียนข้อความว่า ตึกปิดซ่อมปรับปรุง พร้อมประกาศแจ้งให้ทราบ ร้านยาไทยโพธิ์เงิน อภัยภูเบศรโอสถ ย้ายไปที่ เดย์สปา ต่างพากันผิดหวังตาม ๆ กันในโอกาสพิเศษนี้ ที่ไม่ได้เข้าชม
             พบนางสาวบี พร้อมครอบครัว กล่าวว่า วันหยุดยาววันแม่เดินทางมาจากกรุงเทพฯซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ ได้พาแม่ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก จากนั้นได้แวะมาเที่ยวชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อถ่ายรูปและแวะซื้อหาสมุนไทย แต่ไม่สามารถเขาชมได้

              ขณะเจ้าหน้าที่ดูแลตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในวันหยุดต่อเนื่องวันแม่แห่งชาติ 2 วันนี้พบมี นักท่องเที่ยวทั้งรถทัวร์ ,รถตู้ รถส่วนตัวมาท่องเที่ยว แวะชมตึก และพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย แต่ตึกปิดปรับปรุง จึงเข้าชมได้เพียงด้านนอก ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และร้านยาไทยโพธิ์เงิน อภัยภูเบศรโอสถ ได้ย้ายไปจำหน่ายชั่วคราวที่อาคารเดย์สปา
             ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามทางโทรศัพท์ไปที่ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การปิดซ่อม – ปรับปรุงตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื่องจากเมื่อ 2 -3 เดือน ก่อนหน้า มีพายุฤดูฝนเข้าตามฤดูกาล จนหลังคาตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ก่อสร้างไว้ รวมอายุ 144 ปี ได้ชำรุด อันเป็นรอยชำรุดใหม่น้ำรั่วจากหลังคา ที่สำคัญคือน้ำรั่วเข้าตู้เมนไฟฟ้า เข้ารางไฟ อาจมีความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ทางโงพยาบาลได้ทำหนังสือรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในการปิดตึก และ แจ้งอธิบดีกรมศิลปากรให้หาแนวทางแก้ไขให้กับตึกประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วยโดยทันที ”พญ.โศรยา กล่าวในที่สุด

              ผู้สื่อข่าวราย งานเพิ่มเติม สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น คือผู้รับจ้างซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ต้องเคยมีสัญญาการับจ้างจากกรมศิลปากร จึงสามารถเข้าประมูลได้ คนออกแบบ คนคุมงานต้องมีกรมศิลปากร หลังจากตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 มีปัญหาเล็กน้อยๆให้แจ้งซ่อมมาตลอด อาทิ ประมาณเดือน มีนาคม 2565 พบน้ำรั่ว ทางโรงพยาบาลมีการแจ้งซ่อมมาตลอด บริษัทเข้ามาตามโอกาส
              จนปัจจุบัน จะครบสัญญารับประกันในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำรั่วได้ ที่สำคัญคือน้ำรั่วเข้าตู้เมนไฟฟ้า เข้ารางไฟ อาจมีความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวดังกล่าว และล่าสุดทางเพจ.สมุนไพรเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ประกาศแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ ต่อมา ในการปิดปรับปรุงตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!