อุตรดิตถ์-สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน ปทท.ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

อุตรดิตถ์-สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน ปทท.ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

             เมื่อเวลา 09.45 น.ของวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายอุดร วงษ์อ่อนสนิท นายกสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย คุณภัทรพร มุลลุน คุณธันยพร ม่วงมุกข์ คุณชัยวัฒน์ หวานคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการและแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย คอยให้การต้อนรับพระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดามหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะสงฆ์และนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ประธานในพิธีฯตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาที่เดินทางมาร่วมพิธีปลูกป่าในวันนี้
            โดยมีนายอุดร นายกสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยกล่าวรายงาน เนื่องด้วยสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศ ไทยได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ ตลอดมา โดยในวันนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ที่สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในประเทศไทยได้ปฏิบัติร่วมกันมา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล เพื่อส่งเสริมความสามัดดีความร่วมมือระหว่างหมู่คณะและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สถานที่สาธารณะ วัดและชุมชน
            การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีต้นไม้ที่นำมาปลูก รวม ทั้งสิ้น 592 ต้น ดังต่อไปนี้ต้นอินทนิล ต้นหางนกยูง ต้นตะแบกอย่างละ12 ต้น ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลป พฤกษ์อย่างละ 28 ต้นนอกจากนี้ยังต้นไม้ชนิดอื่นๆอีก 500 ต้นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีพระภิกษุสงฆ์ 12 รูปร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะร่วมกันปลูกต้น ไม้จนเสร็จก่อนจะร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนเดินทางกลับร่วมรับทานอาหารกลางวันร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!