ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์..มอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์..มอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัม หรือ 250 ฟ่อน ให้กับเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารโค-กระบือ ในช่วงวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลดงสิงห์เป็นผู้บริหารจัดการคลังเสบียงสัตว์เหล่านี้
               สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีหลายพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำมูล และลำน้ำเสียว จึงเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ เช่น พื้นที่อำเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ พนมไพร เสลภูมิ โพนทอง โพนทราย หนองฮี สุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!