บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมโครงการ สุนทรียเสวนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมโครงการ สุนทรียเสวนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ บริเวณพื้นที่ 33 ไร่ ระหว่างบ้านบุตาเวสน์- บ้านหนองบัว ต.หนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ สุนทรียเสวนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย วัดตาไก้พลวง กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยใช้งบประมาณของวัดตาไก้พลวง จัดซื้อเป็นศาสนสมบัติและประโยชน์สาธารณชนส่วนรวม
                 รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการ”สุนทรียเสวนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืนและเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมกันรักษ์โลกปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ระดมสมองของปราชญ์ท้องถิ่นในการนำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเพื่อแสดงความ ยินดีกับท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ที่ใด้รับรางวัล “ปลูกต้นไม้สร้างชุมชนท้องถิ่นสีเขียว” และ พ่อคำเดื่อง ภาษี ที่ได้รับรางวัล”การสร้างสวนป่า สร้างเมืองน่าอยู่” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จากคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิสานพลังเพื่อแผ่นดิน ในงาน “สมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3”
                 นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ  นายอำเภอนางรอง กล่าวว่า โครงการ“สุนทรียเสวนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การทำงานลักษณะนี้ต้องใช้พลังความรัก ความร่วมมือ และความสมัครสมานสามัคคีเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งทุกท่านทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยช่วยกันทำได้เป็นอย่างดี สำหรับหัวข้อเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ก็ถือว่าน่าสนใจและทุกท่านที่ร่วมฟังก็จะได้รับองค์ความรู้จากผู้ร่วมเสวนาที่จะระดมสมองออกมาเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ป่าไม้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลให้โลกของเรามีความร่มเย็นและเกิดความสมดุล อีกทั้งการปลูกป่าก็เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประการสำคัญ การปลูกป่าช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความอุดมสมบูรณ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย
                  ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียว พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกหลายคน ดำเนินรายการเสวนาโดย นาง มนัญญา ม่วงสมมุข นักจัดรายการ สวท.บุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบ คณะสงฆ์ กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และพี่น้องชาวบ้านตำบลหนองกงทุกคน และหลังจากร่วมเวทีเสวนาก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าศาสนสมบัติสาธารณประโยชน์ 33 ไร่ อาทิ ต้นกล้วย พยุง ยางนา เต็ง รัง ทีมยุทธศาสตร์กล้วยๆโดยใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยง ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่จากเดิมเป็นท้องนา ให้เป็นรูปแบบป่าโคกหนองนา ที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!