ประจวบคีรีขันธ์-จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ

ประจวบคีรีขันธ์-จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

               เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
               เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัม พันธ์จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) จำนวน 414 คน นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวประจวบคีรีขันธ์
               นางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่าสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 25 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!