ชลบุรี-ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบางละมุง จัดงานครบรอบ 131 ปี

ชลบุรี-ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบางละมุง จัดงานครบรอบ 131 ปี

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                   วันที่ 10 ส.ค.66 ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ที่ล่วงลับ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ก่อตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทย ครบรอบ 131 ปี
                    สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 131 ปีที่ผ่านมา เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับ ตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                และเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!