ประจวบคีรีขันธ์-“เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง”-“สทร.”ลงนามความร่วมมือ ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมระบบราง

ประจวบคีรีขันธ์-“เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง”-“สทร.”ลงนามความร่วมมือ ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมระบบราง

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE (ขวา) และดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบรางของประ เทศ บันทึกข้อตกลงระหว่าง WCE กับสทร. ดังกล่าวประกอบด้วยความร่วมมือใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง 2) ด้านการพัฒนาระบบการจัดทํามาตรฐานและการทดสอบ 3) ด้านการผลิตชิ้นส่วน และ 4) ด้านพัฒนาบุคลากรระบบราง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศให้มีความก้าวหน้า ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

                ที่ผ่านมา สทร. และ WCE ได้มีความร่วมมือการดำเนินงานในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าที่ WCE ผลิตขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนระบบรางที่สามารถผลิตขึ้นภายในประเทศตามนโยบาย Thai First ของกระทรวงคมนาคม และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางรางที่จะนำไปสู่การเพิ่มการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในการขยายผลการดำเนินงานระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และยังเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบรางของประเทศให้มีความก้าวหน้าด้วยพลังของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืน

                บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) เป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การดำเนินงานด้านวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี ให้บริการด้านวิศวกรรมการจัดการงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบ ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างเหล็ก งานวิศวกรรมระบบราง งานวิศวกรรมระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม และโครงการ สทร. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศโดยเชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานนโยบาย ผู้เดินรถ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!