นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยฯพร้อมมอบโล่ 61 รางวัล

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยฯพร้อมมอบโล่ 61 รางวัล

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์ นายโกวิท ผกามาศ เป็นประธานการประชุมสัมมนา โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยเครือข่ายชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566”
               โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนายโกวิท ผกามาศ มาเป็นประธาน มอบโล่ เกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม 3 ปี 6 ปี ต่อเนื่อง และผลงาน 4 ปี 5 ปีจำนวน 61 รางวัล
             ประธานกล่าวเปิด บรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมที่นำมาจัดแสดง อีกทั้งงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กิตติมศักดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพยุหะคีรี นางสาวสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศฯ บรรยายพิเศษ “หลักสูตรวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา” และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากฝ่ายวิชาการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยอาจารย์นิรมล พวงมาลีและคณะ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!