อุตรดิตถ์-จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

อุตรดิตถ์-จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

               เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง นายสมศักดิ์ สุทธะตั้ง นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ นสยไพฑูรย์ พรหมน้อย อดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยให้การต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาขาดจ นายนพฤทธิ ศิริโกศล นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ. พ.อ.วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม รอง ผบก ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองที่เดินทางมาร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.อุตรดิตถ์กล่าวรายงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566
               ในวันนี้นับเป็นปีที่ 131 แล้ว วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกวาระหนึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อผลสำเร็จของงาน ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ รับมอบหมายงานตามนโยบายของทางราชการ โดยเฉพาะในด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ในระดับตำบลและหมู่บ้าน บทบาทในการเป็นผู้ประสานและดูแลปัญหาความเดือดร้อน ของประซาชน ให้ไปสู่การแก้ไขอย่างรวดเริ้วและเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งภารกิจในการส่งเสริมประสานความร่วมมือ และบูรณาการ ในการทำงานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประซาซนในท้องที่ เพื่อสริมสร้างการแก้ซปัญหา ลดความขัดแย้ง สร้างความสงบสุขในพื้นที่ สร้างความเป็นปึกแผ่น ให้เกิดขึ้น แก่ประซาชน
               ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร จึงได้จัดพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ การถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ารัชกาลที่ 5 ผู้ให้กำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎร การประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว ในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สละเวลาและความสุขส่วนตัว ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลมาด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมันเพียร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลีองานราซการแก่หน่วยงานมาโดยตลอด จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงไต้รับการพิจารณาคัตเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง วงศ์ตระกูลและหมู่บ้านตำบล จำนวน 47 ท่าน คือ
             กำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ได้แก่ นายไพบูลย์ มาทำมา กำนัน ต.น้ำใคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แก่ น.ส.ภัญนา เหกโป้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.หาดกรวด อเมืองอุตรดิตถ์ รางวัลชั้นที่ 1 แพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นางวรรณิสา ตวงไซย แพทย์ประจำ ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรคิตถ์ สารวัตรกำนัน ได้แก่ – นายเสกสรร พาพิมพ์ สารวัตรกำนันตำบลน้ำใคร้ อ.น้ำปาด  นายบุญเย็น ตอกจันทร์ สารวัตรกำนันตำบลน้ำไคร้ อ.น้ำปาด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายทองดำ มูลมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตไร่อ้อย อ.พิชัย รางวัลชั้นที่ 2 กำนัน จำนวน 7 ท่าน รางวัลชั้นที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 ท่าน รางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล จำนวน 7 ท่าน 9 รางวัสชั้นที่ 2 สารวัตรกำนัน 10 ท่าน
               ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น การปรับ ปรุงภูมิทัศต้น ไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีประชาชนในหม่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติต เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!