ตาก-นักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สะพานสู่ภาษาจีนตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก

ตาก-นักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สะพานสู่ภาษาจีนตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก

ภาพ-ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

           นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนายณัฐพล มีเงิน ครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และการประกวดความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย และ รางวัลฝีปากยอดเยี่ยม จากนายศตวรรษ พันธุ์แสนกอ ชั้น ม.4 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลกต่อไป
           นายณัฐพล มีเงิน กล่าวว่าโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในนามตัวแทนนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และการประกวดความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย นักเรียนคนเก่งตี่มิ้งได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ ได้แก่ การประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16
             1. นายศตวรรษ พันธุ์แสนกอ ชั้น ม.4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศไทย และ รางวัลฝีปากยอดเยี่ยม ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐพล มีเงิน และ Mr. Xiongwei Yang “เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลกต่อไป”การแข่งขันประกวดความสามารถด้านภาษาจีน ระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 3 1. เด็กหญิงภัทรมน มั่งมีเงินทอง ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน ครูนภาพร เมธีสุวรรณกุล และ Miss Jiayu Shi  2. เด็กชายชยพล ป่อเงิน ชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู้ฝึกสอน ครูพีรพัฒน์ โชคตระกูลสิริ
             ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสถาบริหารการศึกษา กล่าวว่า โดยการแข่งขันครั้งนี้ขอชื่นชม ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ที่ได้รับรางวัลนำมาสู่ความภาคภูมิใจของโรงเรียน “หน่วยงานยอดเยี่ยม” การประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และ รางวัล “หน่วยงานดีเด่น” การประกวดความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 สำหรับการแข่งขันนี้ จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ (Center for Language Education and Cooperation, Bangkok)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!