อยุธยา-พม.ร่วมอำเภอฯและเทศบาลฯผักไห่ ช่วยเหลือครอบครัวคุณยายจำลองกับ 8 ชีวิตอาศัยอยู่บ้านผุพังไร้ห้องน้ำ

อยุธยา-พม.ร่วมอำเภอฯและเทศบาลฯผักไห่ ช่วยเหลือครอบครัวคุณยายจำลองกับ 8 ชีวิตอาศัยอยู่บ้านผุพังไร้ห้องน้ำ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 ตามที่ได้รับการประสานจากผู้สื่อข่าวหนังสืพิมพ์อินทรีสยาม กรณีคุณยายจำลอง สืบชัย อายุ 65 เลขที่ 44 ม.5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา อาชีพรับจ้างทั่วไป สามีเสียชีวิต อาศัยอยู่กับ ลูกสาวชื่อแก้ว อายุ 38 ปี ทำงานรับจ้างเป็นรายวัน มีปัญหาด้านขาเนื่องจากเกิดประสบอุบัติเหตุรถชน แล้วคู่กรณีหนี ในครอบครัวยังมีหลานชายคนโต อายุ 19 ปี ไม่ได้ทำงานเนื่องจากขวดน้ำอัดลมระเบิดเข้าตา มีหลานสาวอายุ 14 ปี และ 7 ปี อีก 2 คน สภาพความเป็นอยู่ บ้านเรือนสภาพพัง หลังคารั่ว ไม่มีห้องน้ำ ต้องเข้าห้องน้ำที่ปั้มน้ำมันห่างจากบ้านพักประมาณ 1 กม.สภาพครอบครัวอยู่แบบน่าเวทนา ต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ
                   วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาฎ สระบัว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวศิรดาภรณ์ สุนทรพฤกษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดอำเภอผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเยี่ยมครอบครัวดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
                นางสาวนุชนาฎ สระบัว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บอกว่า หลังจากลงพื้นที่พบครอบครัวคุณยายจำลองแล้ว ทราบประวัติครอบครัวดังกล่าวคือ คุณยายจำลองกับครอบครัว พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 44 ม.5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกในครอบครัวรวม 8 คน ผู้ใหญ่ 3 คน เด็ก 5 คน รายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ย วันละ 300 บาท
                สภาพปัญหาที่พบคือ  1.ด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะเป็นบ้านของตนเอง ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ ของหลานชาย ลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพัง ห้องน้ำพัง ทางเดินไปห้องน้ำ ชำรุด เสี่ยงอันตรายแก่การดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ภายในบ้านไม่ได้แบ่งกั้นห้องเป็นสัดส่วน 2.ด้านการดำรงชีวิต ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย มีรายได้จากการรับจ้างรายวันในครอบครัว มีเด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนจำนวน 4 คน โดยความต้องการความช่วยเหลือคือด้านที่อยู่อาศัย ต้องการให้ซ่อมแซมห้องน้ำให้สามารถใช้งานได้ เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
               สำหรับแนวทางความช่วยเหลือทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะนำเรื่องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย และอำเภอผักไห่ จะได้พิจารณาประสานงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมด้วย
                นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้ช่วยเหลือด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจำได้ประสานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภค เพิ่มเติม
              ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ เทศบาลเมืองเสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน จักได้ร่วมกันติดตามดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของครอบครัว ดังกล่าวเป็นระยะต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!