อุตรดิตถ์-แถลงข่าวประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566

อุตรดิตถ์-แถลงข่าวประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

           เมื่อเวลา 18:09 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริเวณ ลานภายในวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.ประธานแถลงข่าว นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายทหาร พร้อมด้วย นายศิวัช ฟูบินทร์นายอำเภอลับแล นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาด อ.ลับแล นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเขมชาติ มั่นเจ็ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา ครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
           กำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 รวม 9 วัน 9 คืน เริ่มงานตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งตามประวัติตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน จนถึงวันอัฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณและหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
           การจัดงานครั้งนี้กิจกรรมไฮไลต์และน่าสนใจ ประกอบด้วยในวันแรกตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรำบูชาพระบรมธาตุ พิธีเวียนเทียนรอบ พระบรมธาตุ โดยสามารถเข้าร่วมงานและร่วมสรงน้ำ ทอผ้า และเที่ยวชม ชิม ช็อปตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ตั้งแต่วันที่ 3-11 มิถุนายน 66 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำบุญตักบาตรทุกเช้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอผ้าห่มพระบรมธาตุ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและพระธรรมเทศนา เที่ยวชม ชิม ช็อป ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง การประกวดทางวัฒนธรรม ถวายสลากภัต พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และกิจกรรมบรรพชาสามเณร 80 รูป
             ไฮไลต์วันสุดท้ายของงาน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 66 ชมขบวนเครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 9 อำเภอ พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีชมการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในงานพิธีดังกล่าวด้วย
             นอกจากนี้นายสมหวัง ผวจ.ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจและผู้ที่จะมาเยือนจ.อุตรดิตถ์ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 66 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 66 ณ วัดพระบรมธาตุ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตรงกับฤดูกาลของทุเรียนหลง-หลินลับแล ออกพอดี ท่านที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอิ่มบุญ อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศเมืองวิถีพุทธ และอิ่มกายกับผลไม้ทุเรียนหลง-หลินลับแล และอาหารพื้นถิ่นของกินที่ต้องห้ามพลาดของเมืองลับแลอีกมากมาย อย่าลืมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสัมผัสงานประเพณีอัฐมีบูชา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!